Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija: Tenders

E-mail: dovile.montvilaite@am.lt
Phone: +370 52662703
Country: Lithuania
Town: Vilnius
Address: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
188602370
A. Jakšto g. 4
Vilnius
01105
Lithuania
Kontaktinis(-iai) punktas(-ai): 01105
Kam: Dovilė Montvilaitė
Telefonas: +370 52662703
El. paštas: dovile.montvilaite@am.lt
Faksas: +370 52663663
Interneto adresas(-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.am.lt
Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Contracts: 16
tenders: 33
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 33
30 dec

Number: 6724393

Country: Lithuania

Source: TED

05 dec

Number: 5978135

Country: Lithuania

Source: TED