Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“: Tenders

E-mail: darius.laiconas@vilniustransport.lt
Phone: +370 52709339
Country: Lithuania
Town: Vilnius
Address: Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“
124644360
Žolyno g. 15
Vilnius
10209
Lithuania
Kontaktinis(-iai) punktas(-ai): 10209
Kam: Dariui Laiconui
Telefonas: +370 52709339
El. paštas: darius.laiconas@vilniustransport.lt
Faksas: +370 52709339
Interneto adresas(-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vilniustransport.lt
Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/

Contracts: 16
tenders: 30
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 30
27 oct

Number: 13119953

Country: Lithuania

Source: TED

27 oct

Number: 13119952

Country: Lithuania

Source: TED