Aplinkos apsaugos agentūra: Tenders

E-mail: rimantas.salkauskas@aaa.am.lt
Phone: +370 70668080
Country: Lithuania
Town: Vilnius
Address: Aplinkos apsaugos agentūra
188784898
Juozapavičiaus g. 9
Vilnius
09311
Lithuania
Kontaktinis(-iai) punktas(-ai): 09311
Kam: Rimantas Šalkauskas
Telefonas: +370 70668080
El. paštas: rimantas.salkauskas@aaa.am.lt
Faksas: +370 70662000
Interneto adresas(-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.gamta.lt
Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/

Contracts: 9
tenders: 26
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 26
18 jan

Number: 15177540

Country: Lithuania

Source: TED

19 dec

Number: 14602076

Country: Lithuania

Source: TED