Viešoji įstaiga Vilkaviškio ligoninė: Tenders


E-mail: vilkligavp@gmail.com
Phone: +370 34260173
Country: Lithuania
Town: Vilkaviškis
Address: Viešoji įstaiga Vilkaviškio ligoninė
185332820
Maironio 25
Vilkaviškis
70104
Lithuania
Kontaktinis(-iai) punktas(-ai): 70104
Kam: Renalda Senkuvienė
Telefonas: +370 34260173
El. paštas: vilkligavp@gmail.com
Faksas: +370 34260174
Interneto adresas(-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vilkaviskioligonine.lt/
Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
Total: 31