Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija: Tenders


E-mail: vilma.sobolevskiene@nvspl.lt
Phone: +370 52105762
Country: Lithuania
Town: Vilnius
Address: Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija
195551983
Žolyno g. 36
Vilnius
10210
Lithuania
Kontaktinis(-iai) punktas(-ai): 10210
Kam: Vilma Sobolevskienė
Telefonas: +370 52105762
El. paštas: vilma.sobolevskiene@nvspl.lt
Faksas: +370 52104848
Interneto adresas(-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.nvspl.lt/
Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.evesiejipirkimai.lt
Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.evesiejipirkimai.lt
Total: 6