Švietimo informacinių technologijų centras: Tenders

E-mail: dainius.linauskas@itc.smm.lt
Phone: +370 52356151
Country: Lithuania
Town: Vilnius
Address: Švietimo informacinių technologijų centras
190996082
Suvalkų g. 1
Vilnius
03106
Lithuania
Kontaktinis(-iai) punktas(-ai): 03106
Kam: Dainius Linauskas
Telefonas: +370 52356151
El. paštas: dainius.linauskas@itc.smm.lt
Faksas: +370 52356155
Interneto adresas(-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.itc.smm.lt/
Pirkėjo profilio adresas: http://www.itc.smm.lt/
Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/

Contracts: 2
tenders: 11
Source: TED
Contracts information is published selectivelyYou cannot add to Favorites. You need to register
Total: 11