Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė viešoji įstaiga Kauno klinikos (Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos): Tenders

E-mail: ruta.lisauskiene@kaunoklinikos.lt
Phone: +370 37326297
Country: Lithuania
Town: Kaunas
Address: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė viešoji įstaiga Kauno klinikos (Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos)
135163499
Eivenių g. 2
Kaunas
50009
Lithuania
Kontaktinis(-iai) punktas(-ai): 50009
Kam: Rūta Lisauskienė
Telefonas: +370 37326297
El. paštas: ruta.lisauskiene@kaunoklinikos.lt
Interneto adresas(-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.kaunoklinikos.lt
Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Contracts: 504
tenders: 72
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 72